Zieleń miejska. Naturalne bogactwo miasta

Michał Toczyski | Warto wiedzieć więcej

Woda jest siłą napędową natury
– Leonardo da Vinci

Woda, określona przez Leonardo da Vinci siłą napędową natury (vetturale di natura) jest warunkiem niezbędnym do życia oraz istnienia miast. Jest ona elementem definiującym usytuowanie i kształtowanie się cywilizacji oraz infrastruktury, stanowi środek transportu, ma zastosowanie w rolnictwie, produkcji żywności, energii, jak również jest źródłem rekreacji. Bez wody niemożliwe byłoby funkcjonowanie terenów zieleni – naturalnego bogactwa decydującego o charakterze i uroku naszych miast oraz zdrowiu i komforcie życia mieszkańców.

Czynniki takie jak: postępujące zmiany klimatyczne, wzrost liczby ludności, wyczerpujące się zasoby naturalne oraz rosnąca w niekontrolowanym tempie urbanizacja, wymuszają radykalne zmiany gospodarowania tym najcenniejszym zasobem. Rola i znaczenie wody na terenach zieleni powinny być uwzględniane na wszystkich płaszczyznach: planowania, projektowania, budowy i ich utrzymania, dzięki czemu zamiast ograniczać i zagrażać miastom, może ona stanowić szansę i potencjał zrównoważonego rozwoju obszarów zieleni na terenach zurbanizowanych.

Konferencja ma za zadanie integrację i wymianę międzynarodowych doświadczeń pomiędzy sferą nauki i praktyki. Głównym celem będzie - oprócz psychologicznych i estetycznych walorów wody w krajobrazie miasta - przybliżenie problemów, potrzeb i korzyści płynących ze zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi na terenach zieleni miejskiej. Omówione zostaną nowe technologie i perspektywy w zarządzaniu zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych, poparte przykładami z kraju i ze świata.

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia dostępne na stronie www.zielenmiejska.org .

Tematyka konferencji:

 1. Sposoby i możliwości planowania, projektowania i zarządzania zasobami wodnymi na terenach zieleni miejskiej.
 2. Woda jako element przestrzeni publicznych. Sztuka integracji wody w krajobrazach miejskich.
 3. Zanieczyszczenie, ochrona i konserwacja wód w aspekcie miejskich terenów zieleni.
 4. Gospodarka wodna na terenach zieleni miast przyszłości.
 5. Rola i znaczenie wody w parkach i ogrodach różnych epok (na przestrzeni dziejów).

Patronat:

 • Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes

Patronat Medialny:

 • Przegląd Komunalny
 • Zieleń Miejska
 • Sukces PRO
 • KnowMore.pl
 • ZielonyDziennik.pl
 • EcoPortal.com.pl

Sponsor:

 • Toruńska Energetyka CERGIA S.A.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
 • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
 • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).