Jakie kompetencje powinien posiadać idealny prezydent Polski?

Czy polscy wyborcy oceniają kompetencje, czy raczej cechy i wizerunek kandydatów na fotel Prezydenta RP? Jakie kompetencje powinien mieć idealny prezydent zdaniem ekspertów, a jakie zdaniem kandydatów na ten urząd? Czy można stworzyć model kompetencji idealnego prezydenta, za pomocą którego każdy z nas mógłby bardziej obiektywnie ocenić kandydatów?

Powinien być przede wszystkim świetnym mówcą, czy wiarygodnym człowiekiem? Mieć wizję i strategię, czy wystarczy, by miał charyzmę? I wreszcie - czy polscy wyborcy oceniają kompetencje, czy raczej cechy i wizerunek kandydatów? To pytania, które nasuwają się przy okazji nadchodzących wyborów prezydenckich.

Zdaniem Zbigniewa Stefanika, politologa-blogera, a także przez kilka lat aktywnego uczestnika polskiej sceny politycznej przeciętny polski wyborca niestety nie zadaje sobie zbyt wiele trudu, żeby dowiedzieć się czegoś o kandydatach, spośród których przyjdzie mu wybierać.
– Mówiąc kolokwialnie, mnóstwo wyborców głosuje na: krawat, twarz, albo po prostu na to, że ktoś jest „fajny”, czyli kieruje się tym, co im się „wydaje”, że wiedzą o danym kandydacie – ocenia Stefanik. – Tak naprawdę głosują więc na wizerunek, do jakiego udało się ich przekonać sztabom wyborczym kandydatów. Praktycznie nikt nie czyta programów wyborczych, a swoją wiedzę o kandydatach czerpie z telewizji, Internetu i w prasy – dodaje politolog.


Jego zdaniem mamy więc do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której sama obecność w mediach utożsamiana jest z byciem „ważnym” i kompetentnym, a więc też poważnym kandydatem.
- Mamy dziś do czynienia, nie tylko w polskiej polityce, w ogromnej większości z sytuacją kreowania kandydatów jako osób kompetentnych. A wynika to z braku prawdziwej inicjatywy obywatelskiej. Z tego, że większość z nas oddaje ją partiom politycznym i nie chce wkładać wysiłku w bardziej rzetelną ocenę startujących w wyborach polityków – mówi Stefanik.

Dobry prezydent jak dobry menedżer?
A gdyby stworzyć narzędzie, które pozwalałoby ocenić kandydata na prezydenta tak, jak ocenia się menedżera ubiegającego się o najważniejszą funkcję w dużym przedsiębiorstwie? Urząd, jaki sprawuje prezydent, tak jak każde stanowisko w firmie, czy instytucji można przecież opisać za pomocą kompetencji. Taki pomysł postanowili zrealizować eksperci Gamma, firmy która na co dzień szkoli pracowników firm i instytucji państwowych, a także menedżerów wysokiego szczebla.


Chcemy wesprzeć polską demokrację za pomocą tego, na czym znamy się najlepiej. Żeby pomóc Polakom w dokonaniu trudnego wyboru, jaki ich niedługo czeka, zbudowaliśmy w oparciu o nasze know-how model kompetencji idealnego prezydenta. Model oparliśmy na kompetencjach menedżerskich, które sprawdzają się na wszystkich pozycjach w zarządzaniu ludźmi. Być może dzięki niemu ktoś będzie mógł podjąć bardziej świadomą decyzję, w oderwaniu od powierzchownych cech, czy zapatrywań politycznych mówi Anna Rutkowska, konsultant Gamma.
Dlaczego warto zwracać uwagę na kompetencje kandydatów?
Bo, w przeciwieństwie do ich indywidualnych cech, kompetencje nie tylko można zdefiniować i przeanalizować według obiektywnych kryteriów, ale też pozwalają one ocenić kandydata bezstronnie. Dzięki temu wybór może być bardziej racjonalny i nie podlegać jedynie sympatiom politycznym.


– Kompetencja to zespół pewnych właściwości, na który składa się: postawa, umiejętności, doświadczenie i wiedza. Cecha jest tylko fragmentarycznym i bardzo subiektywnym opisem danej osoby (np. ładna, albo brzydka), którego dokonujemy bardzo szybko. Żeby określić czy ktoś ma daną kompetencję, musimy przeanalizować jego działania tłumaczy Mirosław Dudziński, konsultant Gamma.
W modelu eksperci wyznaczyli siedem takich kompetencji, które można odnieść do osoby kandydata na stanowisko prezydenta. Są to: skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji wizja i strategia, zarządzanie konfliktami, spójność i zaufanie, budowanie strategicznych sojuszów oraz wywieranie wpływu.
– Do każdej z kompetencji dołączyliśmy wskaźniki na plus i na minus. Dzięki nim wyborca może sprawdzić, czy dana osoba posiada daną kompetencję. Przy tworzeniu tego modelu korzystaliśmy z narzędzi wykorzystywanych przy ocenie menedżerów wysokiego szczebla, ale zdajemy sobie sprawę, że polityk to nie menedżer, dlatego dodatkowo skonsultowaliśmy ją z politologiem – wyjaśnia Mirosław Dudziński.


Tabela jest pomyślana w taki sposób, by być narzędziem maksymalnie obiektywnym i nie faworyzować żadnego z kandydatów. Wskaźniki są wybrane tak, by ocenić można było zarówno osoby z dłuższym, jak i te z krótszym stażem na scenie politycznej, np. poprzez to, jak prezentują się w czasie swoich kampanii wyborczych.
Anna Rutkowska dodaje, że celem akcji jest zachęcenie Polaków do refleksji i dyskusji na temat wyborów.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyborcy zwykle kierują się przy wyborze kandydata poglądami politycznymi. Chcemy jednak, by mogli zastanowić się, czy ich wybór jest wyłącznie kwestią emocji i odczuć, czy też głębszej refleksji na temat tego jaki prezydent najlepiej spełniałby ich oczekiwania i swoją rolę – mówi.

Idealny prezydent? Oddany służbie społeczeństwu!
Gamma przeprowadziła też badania społeczne, żeby dowiedzieć się, jakie cechy i kompetencje są najważniejsze dla idealnego prezydenta zdaniem wyborców, a także poprosiła sztaby wyborcze kandydatów o wskazanie kompetencji, które ich zdaniem są najważniejsze dla osoby piastującej urząd prezydenta RP.
Co wynika z badań? Z listy przygotowanej na podstawie zestawienia cech prezydenta najczęściej wymienianych przez internautów oraz 7 kompetencji wchodzących w skład modelu ankietowani mieli wskazać pięć ich zdaniem najważniejszych.
Na pierwszym miejscu według 648 respondentów znalazła się cecha „Bezinteresowny” (10.16% głosów), dalej „Silny, mający swoje zdanie” (7.08%) i „Wiarygodny, godny zaufania” (5.86%).


Zdaniem Anny Rutkowskiej, wyniki takie wskazują na dwie zasadnicze kwestie:
po pierwsze chcieliby, żeby prezydent traktował swój urząd, jak służbę krajowi. W bezinteresowności zawiera się: że nie czerpie zysków, korzyści z urzędu oraz że reprezentuje cały naród, a nie tylko interesy jednej partii.
– Można powiedzieć, że to rodzaj wołania o etykę w polityce, traktowania jej jako służby, a nie intratnego biznesu. To silne oczekiwanie może wynikać z tego, że zdaniem respondentów tego właśnie brakuje w aktualnej rzeczywistości politycznej w Polsce – mówi Anna Rutkowska.
Politolog Zbigniew Stefanik uważa z kolei, że „wołanie” respondentów o bezinteresowność świadczy o tym, że w Polsce powszechne jest przeświadczenie, że klasa polityczna się uwłaszcza.
– Panuje przekonanie, moim zdaniem budowane głównie przez media, że ludzie idą do polityki tylko po to, żeby zarobić. Wpisuje się to w toczącą się debatę odnośnie zarobków posłów – mówi Stefanik. Dodaje, że jego zdaniem ciekawy jest drugi punkt wskazujący na potrzebę prezydenta - przywódcy.
 

– To z kolei wpisuje się w głębokie oczekiwanie, o którym polscy politycy nie chcą słyszeć od wielu lat, żeby prezydent miał prawdziwy wpływ na to, co dzieje się w państwie – mówi Stefanik. I zwraca uwagę, że wybory prezydenckie od lat mają w Polsce najwyższą frekwencję. – Dlatego wyborcy chcieliby, żeby prezydent miał realny wpływ na to, co dzieje się w państwie. W tej chwili jest on osobą, którą wybiera cały naród, ale która nie ma realnego oddziaływania na całą politykę – mówi politolog.
Eksperci podkreślają, że wyniki ankiety świadczą też o deficycie zaufania do polityków, a wynikać to może z faktu, że zmieniają oni partie i nie dotrzymują wyborczych obietnic.
– Polityk, który w czasie jednej kadencji „przerabia” kilka partii, a mamy takich wielu, traci na wiarygodności. Dlatego wyborcy szukają ludzi, którzy nie zmieniają zdania i trzymają się tego, co mówiąmówi Stefanik.
Dodajmy, że ciekawie przedstawiają się też wyniki badań, w analizie eksperckiej. Kiedy pogrupujemy je w kilka głównych obszarów, okazuje się, że respondenci poszukują w osobie prezydenta przede wszystkim cech z obszaru zaufania, przywództwa i bezinteresowności.

Kompetencje prezydenta – zdaniem Kandydatów
W ramach akcji „Idealny Prezydent” rozesłaliśmy też prośbę o wskazanie pięciu najważniejszych kompetencji prezydenta lub uporządkowanie według ważności pięciu przykładowych do wszystkich 11 Komitetów Wyborczych kandydatów na Prezydenta RP. Mimo naszych starań udało nam się uzyskać odpowiedź tylko czterech spośród jedenastu kandydatów: Pawła Tanajno, Janusza Korwin-Mikkego, Magdaleny Ogórek, Bronisława Komorowskiego:

Paweł Tanajno:
- Służebność wobec obywateli - Prezydent jest urzędnikiem jak każdy inny;
- Skromność - Prezydent RP jak Prezydent Szwajcarii powinien być do spotkania w wagonie 2-giej klasy, albo jak Prezydent Islandii - każdy powinien mieć do niego numer telefonu;
- Stanowczość - Prezydent RP strzeże Konstytucji, jest osobą odpowiedzialną za ustrój - powinien pilnować prac polityków by nie szkodzili obywatelom;
- Słowność - dotrzymywanie obietnic - w świecie polityków, którzy rzucają słowami na wiatr, słowność Prezydenta uważamy za kluczową;
- Bezpośredniość - Prezydent powinien być dostępny dla każdego obywatela by wspomóc go w jego problemach. Kancelaria Prezydenta powinna być jednym, wielkim biurem faktycznego Rzecznika Praw Obywatelskich (wybranego przez obywateli, a nie przez Sejm - jak obecnie wybiera się RPO).

Janusz Korwin-Mikke:
- Stanowczość i pewność siebie;
- Myślenie strategiczne;

- Autorytet;
- Umiejętność prowadzenia negocjacji,
- Inteligencja;
- Znający języki obce.

Magdalena Ogórek:

- Dotrzymywanie obietnic;
- Szacunek dla każdego;
- Otwartość;
- Bezkonfliktowość;
- Umiejętność prowadzenia negocjacji.
Z zaznaczeniem, że cechy uporządkowane są od najważniejszej.
 

Bronisław Komorowski:
- Dotrzymywanie obietnic,
- Umiejętność zarządzania konfliktami,
- Myślenie strategiczne, 
- Budowanie wizerunku, 
- Umiejętność prowadzenia negocjacji, 
- Umiejętność komunikacji
Z zaznaczeniem, że wszystkie te kompetencje są RÓWNIE ważne.

***

MODEL KOMPETENCJI PREZYDENTA oraz wyniki ankiety dostępne są na stronie: www.idealnyprezydent.pl

***

Gamma, to firma doradczo-szkoleniowa specjalizująca się w obszarach przywództwa i zarządzania. W jednego działu doradztwa zajmuje się m.in. consultingiem w zakresie modeli kompetencyjnych. Swoją pozycję lidera na polskim rynku usług szkoleniowych firma potwierdziła zajmując w tym roku trzecie miejsce w „rankingu firm szkoleniowych” Gazety Finansowej (w tym: 1 miejsce wg zakresu szkoleń; 3 miejsce wg liczby klientów instytucjonalnych, a także 4 miejsce wg przychodów za rok 2014 oraz liczby klientów indywidualnych). Firma prowadzi m.in. szkolenia kompetencyjne, eksperckie, otwarte, szkolenia dla administracji, zajmuje się także pozyskiwaniem funduszy dla przedsiębiorstw – zarówno na szkolenia jak i inwestycje. Dział Gamma Discover zajmuje się organizacją projektów integracyjnych

ZałącznikWielkość
1._podsumowanie_badan_odpowiedzi.pdf22.65 KB
2._podsumowanie_badan_miejscowosci_respondenci.pdf361.86 KB
3._model_kompetencji_prezydenta_rp.pdf63.5 KB

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).