Jakie koszty uzyskania przychodów można zaliczyć w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki?

Michał Toczyski | Portal popularnonaukowy | Warto wiedzieć więcej
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego daje spore możliwości optymalizacji podatkowej. Jedną z chętniej stosowanych metod jest tzw. wrzucanie wydatków w koszty i obniżanie w ten sposób podstawy opodatkowania. Wyjaśniamy jakie wydatki mogą, a jakie nie mogą być kosztem uzyskania przychodu.
 

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu (KUP) w kontekście podatników płacących podatek dochodowy od osób prawnych znalazło się w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy o CIT.
 
Warunkiem tego, aby podatnik mógł uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kosztem a możliwością uzyskania przychodu. Oczywiście podatnik nie musi faktycznie danego przychodu uzyskać, ale musi wykazać, że miał taką możliwość.
 

Co może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Ustawa o CIT nie wymienia wydatków, które mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ w każdej branży będą one wyglądały nieco inaczej. Można przyjąć, że jako KUP kwalifikują się wszystkie wydatki, bez których dana działalność nie mogłaby być prowadzona i rozwijana. W praktyce koszty uzyskania przychodów dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie są niezbędne do prowadzenia działalności, w tym:
 • wynagrodzenie pracowników i podwykonawców;
 • koszty zakupionych towarów;
 • flota pojazdów, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej działalności.
 
Z kolei koszty pośrednie wprawdzie same nie generują przychodu, ale są związane z prowadzeniem działalności. Do kosztów pośrednich można zaliczyć:
 • koszt kampanii reklamowych i strony internetowej;
 • opłaty za media w lokalu;
 • raty leasingowe;
 • usługi prawne i księgowe.
 
Warto pamiętać, że wydatki czynione przez spółkę w organizacji (dotyczy to spółek kapitałowych) również mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że spełnią ogólne warunki, o których mowa w art. 15 ustawy o CIT.
 

Jakie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu?

Ustawa o podatku dochodowych od osób prawnych zawiera obszerny katalog wydatków, których spółka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wśród nich można wymienić np. nabycie gruntów lub prawa użytkowania wieczystego, wydatki na spłatę zobowiązań i poręczeń czy grzywny oraz kary pieniężne, oraz odsetki od tych sankcji.
 
Istotną rolę w ustaleniu katalogu wyłączeń odgrywają też indywidualne interpretacje organów podatkowych. Jako przykład można podać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2010 r., sygn. ITPB3/423-406/10/PS, która wyklucza z kategorii kosztów wydatki na reprezentację polegające na rozdawaniu podczas spotkań biznesowych drobnych prezentów, które nie są opatrzone logiem firmy.
Poszczególne wydatki warto konsultować z biurem rachunkowym. Doświadczeni specjaliści pomogą zoptymalizować wydatki firmy tak, aby spółka zapłaciła jak najniższy podatek.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
 • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
 • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).