Patronat KnowMore.pl: Zapewnienie jakości procesów w IT

Michał Toczyski | Warto wiedzieć więcej

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu: Zapewnianie jakości procesów i produktów w iteracyjnym modelu wytwarzania oprogramowania. Rola, zadania i odpowiedzialności Menedżera i Analityka Testów.
Trener: Rafał Dobrosielski
Czas i miejsce szkolenia: 31.05 – 01.06.2012r., Warszawa

Zadaniem Menedżera Testów, wspieranego przez Analityka Testów, jest: wykazać na zakończenie projektu, że produkt spełnia lub przewyższa uzgodnione wcześniej wymagania, co zostało zweryfikowane poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów (i ocenę ich wyników przez pryzmat kryteriów akceptacji), a produkcja odbywała się zgodnie z optymalnie dobranym, uzgodnionym procesem wytwarzania.

Aby udziałowcy projektu mogli podejmować słuszne decyzje a indywidualne wysiłki członków zespołów były optymalnie wykorzystane, procesy: zarządzanie jakością , proces testowy i strategia testowa muszą być sterowane procesem zarządzania ryzykiem.

Cel szkolenia:

 • nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności optymalnego wykorzystania narzędzi zapewniania jakości, dostarczanych przez iteracyjne modele wytwórcze, aby szansa na osiągnięcie sukcesu w projekcie informatycznym, podczas jego realizacji, systematycznie rosła.

Odbiorcy szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do Menedżerów Testów, Analityków i Projektantów Testów oraz Testerów, którzy chcą pozyskać praktyczne umiejętności w zakresie zapewniania jakości i przygotowywania optymalnej strategii testowej sterowanej ryzykiem dla całego projektu oraz jego poszczególnych iteracji.

Podczas szkolenia omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia z zakresu:

 • zarządzania jakością w projekcie informatycznym
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym,
 • zarządzanie procesem testowym

Szczegółowy program -»

Główna korzyść ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia, po jego ukończeniu, będą potrafili praktycznie wykorzystać, w swojej codziennej pracy, wyniki procesu zarządzania ryzykiem do przygotowania optymalnej strategii testowej zorientowanej na testowanie niefunkcjonalnych atrybutów jakościowych.

Rejestracja: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zapewnianie-jakosci-procesow-i-produktow-w-iteracyjnym-modelu-wytwarzania-oprogramowania/rejestracja-133.htm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wewnętrznego dostosowanego do potrzeb Państwa organizacji.

Kontakt:

Dorota Iwanicka

tel.691 571 598
fax 22 244 25 37
e-mail: dorota.iwanicka@multitrain.pl

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
 • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
 • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).