Mamy miliardy euro. W rezerwie.

Michał Toczyski | Warto wiedzieć więcej

Narodowy Bank Polski opublikował informację, iż pod koniec lipca nasze rezerwy walutowe były o 2,8 mld euro większe niż w czerwcu i sięgnęły (całkiem ładnej) sumy 83,5 mld euro.

"Lipiec był czwartym z kolei miesiącem wzrostu rezerw dewizowych Polski wyrażonych w tej walucie. Ich przyrost w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału br. wyniósł prawie 8,7 mld euro" – możemy przeczytać w komunikacie NBP i dalej: "Na skutek wahań kursów walut nieco niższy wzrost rezerw odnotowano w przeliczeniu na dolary USA - ze 101,4 mld dol. na koniec czerwca do 102,3 mld dol. na koniec lipca."

Ale… czym tak naprawdę są rezerwy walutowe? Są to pieniądze, które mają służyć stabilizacji kursu naszej waluty, gdyby na rynku zaistniały niespodziewane problemy. W przypadku czego nasz narodowy bank może interweniować na rynku i np. skupować walutę i w ten sposób umacniać polską walutę.

NBP lokuje swoje rezerwy w ten sposób, by po pierwsze, być pewnym ich bezpieczeństwa, a po drugie, dbać o ich zyskowność. Z komunikatu NBP wynika, że dominującą część rezerw polski bank centralny inwestuje "w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie".

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).