Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy, 11-12 marca 2015, Warszawa

Dyrektywa ZAFI (AIMFD – Alternative Investment Fund Managers Directive), jest Unijną regulacją prawną wprowadzającą znaczące zmiany na polskim rynku inwestycyjnym. Jej adresatami są w głównej mierze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (FIZ oraz SFIO). Na chwilę obecną prowadzone są zaawansowane prace nad implementacją dyrektywy do polskiego prawodawstwa. Podczas warsztatu, który odbędzie się w dniach 11-12 marca w Warszawie (Hotel Westin), zaproszeni przez nas eksperci szczegółowo omówią każdy istotny aspekt zmian wprowadzanych przez dyrektywę ZAFI. Uczestnicy wydarzenia przygotowani zostaną do prawidłowego wdrożenia i stosowania jej przepisów, a także idącej za nią nowelizacji w polskim prawie.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

• Problemy prawne i praktyczne implementacji dyrektywy ZAFI
• Wyznaczenie depozytariusza – kto może pełnić jego rolę wg ustawy implementującej ZAFI
• Formy nadzoru i sankcje karne wskazane przez dyrektywę ZAFI – w odwołaniu do już obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego
• Główne aspekty zarządzania ryzykiem płynnością oraz ochroną informacji, regulowane przez dyrektywę i ustawę o ZAFI
• Problematyczne kwestie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych zarządzających AFI
• Implementacja zmian w polityce wynagrodzeń TFI
• Nowe zasady wprowadzania praw uczestnictwa AFI do obrotu – tworzenie Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych
• Porównanie zapisów dyrektyw: AIMFD, UCITS V i konceptu UCITS VI – zestawienie najistotniejszych różnic oraz podobieństw

Podczas warsztatu swoje prelekcje zaprezentują:

Małgorzata Bakuła i dr Krzysztof Haładyj (Wierzbowski Eversheds), Beata Krzyżagórska–Żurek (Kancelaria Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy), Michał Mostowik (Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni), Michał Reszka (Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych), Tomasz Stryjewski (FinCrea TFI S.A.), Filip Suchta (Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych), Łukasz Zalewski (Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych) .

Zapraszamy na dyrektywa ZAFI, gdzie znajdziesz więcej informacji oraz formularz rejestracyjny.

Kontakt:
Paweł Rachowski
Kierownik Projektu
T: 22 379 29 40
e-mail: p.rachowski@mmcpolska.pl

 

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).