Alzheimer – jak wyglądają kolejne etapy choroby?

Michał Toczyski | Portal popularnonaukowy | Warto wiedzieć więcej

Alzheimer jest chorobą, która zabiera nie tylko siły i możliwości fizyczne dotkniętej nią osoby, ale i jej zdolności mentalne, wspomnienia, a w końcu i osobowość. Czego możemy spodziewać się, jeśli zachoruje na nią ktoś z naszych bliskich?

Alzheimer jest postępującą i nieodwracalną chorobą – oznacza to, że objawy, które widoczne są na początku choroby, z czasem będą się nasilać, a osoba chora będzie wymagać stałej opieki, która zapewni jej bezpieczeństwo i znikomy chociaż komfort psychiczny.

Początki choroby związane są przede wszystkim z problemami z koncentracją i przyswajaniem nowych informacji. Choremu zdarza się zapominać pojedyncze słowa, nie pamięta niektórych czynności, które niedawno wykonywał (np. gdzie położył klucze), zadaje te same pytania po kilka razy. Do tego dochodzą zmiany nastroju – niczym niespowodowane rozdrażnienie, przygnębienie i „emocjonalne huśtawki”. Często jeszcze przed pierwszymi objawami, typowymi dla choroby Alzheimera, pojawiają się stany depresyjne.

Po pewnym czasie chory zaczyna gubić się w obcych, a jeszcze później nawet w znanych mu miejscach – nawet w domu, w którym mieszkał przez większą część swojego życia. Jeśli nie jest jeszcze pod całodobową opieką, należy upewnić się, że zawsze ma przy sobie dane, która pozwolą na zidentyfikowanie jego miejsca zamieszkania oraz kontakt do odpowiedzialnej za niego osoby. Pamiętajmy jednak, że każde opuszczenie domu przez osobę, która wykazuje objawy choroby Alzheimera, może prowadzić do bardzo poważnych skutków – zaginięcia lub wypadków.

Na średnio zaawansowanym etapie chory zaczyna mieć wyraźne problemy z wyrażaniem swoich opinii czy potrzeb – będzie zapominał coraz więcej słów, mylił ich znaczenie, mówił o rzeczach, które nigdy się nie wydarzyły. Zapamiętywanie nowych informacji stanie się praktycznie niemożliwe. Po pewnym czasie do objawów choroby mogą dojść omamy – w ich wyniku chorzy są przekonani o obecności w domu innych osób, które rzekomo widzą lub słyszą. Próby uspokojenia ich mówieniem, że nikogo innego nie ma w pobliżu, często kończą się rozdrażnieniem i zdenerwowaniem chorego. To, razem z nieumiejętnością porozumienia się z otoczeniem, może prowadzić do agresywnych zachowań ze strony chorego.

Tym, na co szczególnie musimy się przygotować, jest to, że prędzej czy później chory przestanie nas rozpoznawać. Na początku mogą to być krótkie epizody, w których możemy zostać pomyleni z innym członkiem rodziny lub osobą znaną choremu. Z czasem jednak będzie dziać się to częściej i nie będzie mieć znaczenia, czy z chorym spędziło się całe życie, czy w ostatnim czasie widywało się go sporadycznie. Chwila, w której córka czy syn po raz pierwszy słyszy „Kim pan/i jest?” z ust swojego chorego rodzica dla każdego jest ciężkim przeżyciem, trzeba mieć więc świadomość, że nie jest to wynikiem naszych działań, ale jednym z objawów choroby.

Na tym etapie chory prawdopodobnie przez większość czasu będzie miał także problemy z właściwym umiejscowieniem w czasie obecnych wydarzeń. Jednego dnia może być przekonany, że jego dorosłe dzieci mają po kilka lat, drugiego, że jest kilka miesięcy wcześniej, niż w rzeczywistości. Stała opieka nad chorym jest już niezbędna.

W zaawansowanej fazie choroby do pozostałych objawów dochodzą pogłębiające się trudności z wykonywaniem codziennych czynności – chory ma problemy z poruszaniem się, zakładaniem ubrania, posługiwaniem się sztućcami, myciem. Po pewnym czasie chory nie jest już w stanie opuszczać łóżka, traci także kontrolę nad utrzymywaniem moczu i stolca. Bardzo rzadko udaje się z nim nawiązać kontakt – przez zdecydowaną większość czasu nie rozpoznaje już nikogo z otoczenia. Choroba kończy się śmiercią, najczęściej spowodowaną wyniszczeniem organizmu.

Jako choroba atakująca mózg, Alzheimer w każdym przypadku może przebiegać inaczej – różny jest także jego czas trwania. Choć nie istnieje lekarstwo lub terapia, które pozwoliłyby na zatrzymanie choroby, ogromne znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoznanie objawów choroby, które pozwoli opóźnić nieco jej skutki, a choremu i jego bliskim jak najlepiej przygotować się na lata choroby. Podstawowe, najczęściej pojawiające się objawy choroby Alzheimera, znajdziesz tutaj: http://www.bitwaozdrowie.pl/twoje-zdrowie/art,rozpoznaj-pierwsze-objawy-alzheimera.html

Kinga Sereńska

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).