Instytut Globalizacji opracowuje raport nt. energetyki jądrowej w Polsce

Łukasz Kacprowicz | Warto wiedzieć więcej
Instytut Globalizacji rozpoczął kolejny etap projektu edukacyjno-badawczego pt. „Atom dla Polski”, którego celem są badania na temat uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej. W ramach projektu eksperci Instytutu Globalizacji opracowują raport dotyczący perspektyw energetyki jądrowej w naszym kraju. Raport zostanie opublikowany w połowie września 2010 roku. – Instytut Globalizacji niezmiennie wspiera ideę budowy w Polsce jak największej liczby reaktorów jądrowych, których funkcjonowanie stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – przyznaje dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Budowa własnych reaktorów będzie opłacalna dla polskiej gospodarki, również w kontekście unijnej polityki klimatycznej – wyjaśnia. W ramach projektu „Atom dla Polski”, obok prezentacji raportu, odbędzie się debata z udziałem ekspertów, podczas cyklicznych Śniadań Instytutu Globalizacji. Instytut planuje także przeprowadzenie badań opinii publicznej na temat postaw i oczekiwań Polaków wobec energetyki jądrowej. W opinii Instytutu Globalizacji decyzje o budowie elektrowni atomowych powinny uwzględniać przede wszystkim czynniki technologiczne i ekonomiczne. Dlatego dobry partner zagraniczny do budowy elektrowni atomowych w Polsce powinien nie tylko zapewnić technologię bezpieczną i opłacalną, ale także zagwarantować szybki proces wdrożenia technologii oraz zapewnić wykorzystanie zasobów lokalnych, przede wszystkim partnerów biznesowych i siły roboczej. – Partner powinien zagwarantować terminowe wykonanie projektu. Nie bez znaczenia są tez korzyści dla lokalnej gospodarki i dla konsumentów – wyjaśnia Tomasz Teluk. Dlatego dobry wybór technologii, powinien być rozważany w perspektywie długoterminowych skutków dla Polski – uważa Instytut Globalizacji. Według Instytutu budowę elektrowni atomowych w Polsce powinna poprzedzić debata publiczna na ten temat. Jest to sprawa fundamentalna dla kraju, dlatego społeczeństwo powinno znać motywy i okoliczności wszelkich podejmowanych decyzji. Decyzje będą wywierały długoterminowe skutki dla wszystkich obywateli, więc powinny być podejmowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Więcej informacji na temat projektu „Atom dla Polski” udziela: Dr Tomasz Teluk Fundacja Instytut Globalizacji, www.globalizacja.org instytut@globalizacja.org tel. + 48 600 023 118 + 48 32 232 65 54

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).