Poszukiwani młodzi z pomysłami

Łukasz Kacprowicz | Warto wiedzieć więcej
15 listopada rusza akcja "Jesteśmy aktywni", która ułatwi młodzieży realizację ciekawych pomysłów. Na konkurs grantowy Urząd Dzielnicy Targówek przeznaczył 8 000 złotych, a główną jego organizacją zajmuje się pobliska Młodzieżowa Rada. Projekt powstał w celu wspierania aktywności uczniów gimnazjów i szkół średnich. To okazja, by poznać kulisy planowania i skutecznej organizacji zadań. Już powstają zespoły robocze startujące w konkursie. Uczą się w ten sposób odpowiedzialności, pracy w grupach i zorientowania na cel. Zanim spiszemy wniosek, zastanówmy się, po co to robimy. Jakie korzyści przyniesie nasz pomysł lokalnej społeczności? Dlaczego warto go zrealizować? To właśnie na wstępnym etapie uczestnicy pracują nad zamierzeniami projektów. Później przechodzą do ułożenia harmonogramu zadań. Ustalają, jak będzie wyglądało ich wspólne działanie i droga do wspólnego sukcesu. Maksymalna kwota jednorazowej dotacji wynosi 2 000 złotych, co powinno wystarczyć na pokrycie kosztów. Zaplanowanie budżetu traktują jako ważną lekcję przedsiębiorczości i zarządzania wydatkami. Grupy wyznaczają swoich liderów kierujących wszelkimi działaniami. To oni przestrzegają harmonogramów i dowodzą całą akcją. Rozwijają w ten sposób umiejętności przywódcze, tak poszukiwane dzisiaj na rynku pracy. Do wspólnej pracy warto zaangażować także młodzież z mniejszymi szansami (finansowymi, zdrowotnymi, niepełnosprawnymi). Stanowi to niejako inwestycję w przyszłość. Najlepiej ocenione zostaną te wnioski, których autorzy patrzą długofalowo na rezultaty. Pojedyncze warsztaty, seminaria, zawody sportowe, dyskoteki to za mało. Takie działania mogą stanowić fragment projektu, a nie całość. Jednak kiedy z tych kilku klocków zbudujemy większą budowlę, zyskuje ona potężne szanse powodzenia. Właśnie dlatego, zanim zdecydujemy się na wzięcie udziału w konkursie, warto przemyśleć wszystko z kolegami i stworzyć wartościowy projekt. Pełny opis projektu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Młodzieżowej Rady Targówka: http://mrdtargowek.waw.pl/projekty/jestesmy-aktywni .

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).