„Matematyk zrobi to lepiej”, czyli po co nam obowiązkowa matura z matematyki

Michał Toczyski | Portal popularnonaukowy | Warto wiedzieć więcej
Od roku 2010 powraca po 25 latach nieobecności na egzaminie maturalnym matematyka jako przedmiot obowiązkowy. Jakie są naprawdę cele związane z tym posunięciem? Kto i co może na tym zyskać, a kto stracić?

Słowa Hugo Steinhausa umieszczone w tytule staną się motywem przewodnim niniejszego artykułu. Panuje pogląd wśród większości uczniów, a nawet części społeczeństwa i niektórych nauczycieli, głoszących, że po co komuś matematyka, skoro nie wybiera się na studia ścisłe lub politechniczne tylko na humanistyczne. Po co "katować" na korepetycjach i kursach maturalnych jakąś matematyką rzeszę przyszłych inteligentów humanistycznych? Czy nie można być dobrym z historii i języka polskiego, a nie potrafić rozumieć matematyki? Do czego potrzebne są nam sinusy, logarytmy, ostrosłupy... Szkoła powinna uczyć rzeczy użytecznych!

Matematyka słusznie nazywana „Królową wszystkich nauk” nie ma bezpośredniego przełożenia na jakość naszego życia, bo gdzie przeciętny człowiek może wykorzystać Twierdzenie Pitagorasa, ale jej pośrednie oddziaływanie jest bezcenne dla rozwoju całej cywilizacji czyli pośrednio nas. Dlaczego?

Zrozumienie matematyki, która posługuje się metodą dedukcyjno-indukcyjnego wnioskowania operującego na tworach abstrakcyjnych rozwija naszą wyobraźnię przestrzenną i abstrakcyjną. Dzięki temu o wiele lepiej potrafimy wyobrazić sobie rzeczy, których nie możemy dotknąć, zmierzyć, zważyć jak miłość, sprawiedliwość, prawdę, piękno. Czy to nie na tych wartościach oparta jest nasza cywilizacja?

Uczy nas matematycznego podejścia do świata - rzeczy bezcennej. Aby rozwiązać problem matematyczny potrzeba zadać sobie szereg adekwatnych pytań, aby móc zobaczyć "oczyma" wyobraźni ukryte elementy potrzebne do rozwiązania zadania. Na maturze liczy się nie tylko dojście do prawidłowego rozwiązania, ale czas, w jakim się do niego dochodzi. Rozwiązania nieschematyczne, czyli wymagające myślenia, są nagradzane szybszym dojściem do prawidłowej odpowiedzi. Czy jakość naszego życia nie zależy od umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów? Aby tak było potrzeba szybko wyciągać trafne wnioski i je analizować. Dlaczego szybko? Bo czas jest ograniczony, czyli cenny. Zapewne to Darwin miał na myśli mówiąc, że wyposaża matematyka nas w coś jakby szósty zmysł. Dlatego jak wykazano naukowo, osoby, które radziły sobie z nią w szkole lepiej radzą sobie w życiu czy na studiach wyższych.

Ale czy matematyka uczy nas tylko szacunku do czasu?

Uczy nas szacunku do drugiego człowieka i jego historii oraz sztuki podobnie jak przedmioty humanistyczne, ale w sposób mniej jawny. Ludzie z rozwiniętą wyobraźnią lepiej potrafią wczuć się w sferę fizyczną i psychiczną innego człowieka, dlatego cechują się wyższym stopniem empatii, która jest kluczem na drodze do rozwoju moralnego człowieka. Cała wielka sztuka: rzeźba, malarstwo, muzyka, architektura zostały zbudowane według kanonu klasycznego piękna, którym rządzi zasada tzw. „złotej proporcji”. Człowiek jako podmiot i przedmiot sztuki sam został zbudowany wedle tego samego pięknego języka przyrody jakim jest „złota” proporcja.

Matematyka jako jeden z niewielu przedmiotów w szkole potrafi obiektywnie i miarodajnie zweryfikować inteligencję logiczną młodego człowieka. Jak twierdzą psycholodzy operacje na przestrzennych obiektach matematycznych są nie do wyuczenia, dlatego mogą dać prawdziwy obraz zdolności intelektualnych ucznia a tym samym ocenić jego predyspozycje do podjęcia studiów wyższych.

Jak wszyscy wiemy nasz rozwój cywilizacyjny zawdzięczamy w ogromnej mierze rozwojowi nauk matematyczno-przyrodniczych. Tworzenie i rozwój najnowszych technologii i zrozumienie ich działania, rozwój infrastruktury komunalnej i przemysłowej, produkcja dóbr to wszystko jest możliwe przede wszystkim dzięki inżynierom, których nie tylko w Polsce jest relatywnie mało w stosunku do potrzeb rynku pracy. Obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki po części ma zachęcić młodzież do wybierania studiów ścisłych i politechnicznych. Czy przymus jest skuteczny na długą metę? Czy uczniowie i nauczyciele są na to przygotowani? To już inna historia!

Powyżej wymienione przeze mnie opisy, to zaledwie kilka z licznych korzyści jakie daje uczenie się matematyki.

Kto i co zyska a kto straci na wprowadzeniu obowiązkowej matematyki na maturze od 2010 roku? Dla społeczeństwa powinno to przynieść same korzyści w postaci większej liczby potrafiącego myślącego samodzielnie społeczeństwa czy liczby inżynierów co zapobiegnie stagnacji gospodarczej państwa. Dla uczniów powinna stać się wyzwaniem, dowodem i miarą swojej dojrzałości. Stracić mogą tylko Ci, którzy nie będą w stanie opanować jej na poziomie podstawowym przynajmniej na 30%. Bo tak niewiele i tak wiele potrzeba by z dumą powiedzieć o sobie. Zdałem matmę!

Słowa Steinhausa w istocie trafnie streszczają odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie, ponieważ znajomość matematyki i to co dzięki niej otrzymujemy sprawia, że stajemy się bardziej atrakcyjni i użyteczni osobowościowo dla społeczeństwa, pracodawców czy siebie samych. Lepiej potrafimy wykorzystać swój potencjał będąc bardziej kreatywnym, bo robimy to lepiej od innych, którzy robią to dobrze. Bo matematyka to ciągłe dążenie do doskonałości intelektualnej. Bo matematyka to nie nauka o liczeniu, ale o myśleniu, którego atrybutem jest stawianie pytań. Czyli nauką o sztuce życia, bo „Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć” jak mawiał Albert Einstein.

---

Autorem artykułu jest Szkoła Matematyki MATMUS

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).