Patronat Knowmore.pl: Efektywność energetyczna w praktyce, 27 lutego 2013, Warszawa

Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie przedsiębiorcom i inwestorom nowych obowiązków wynikających z ostatecznych aktów wykonawczych do ustawy o efektywności energetycznej.

PROGRAM WARSZTATÓW (9.00-17.00)

1. Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. – funkcjonowanie sytemu do 2021 r.

2. Krajowe podstawy prawne, w tym:

 • nowela ustawy o efektywności energetycznej
 • rozporządzenia:
  • w sprawie „przygotowania audytu” z 10.08.2012 r.
  • w sprawie „poziomu obowiązku” z 04.09.2012 r.
  • w sprawie „przetargu na przedsięwzięcia efektywnościowe” z 09.11.2012
 • brakujące lub uchylane przepisy

3. Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią:

 • poziom obowiązku krajowego
 • obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej
 • kto może skorzystać z systemu wsparcia – kwalifikacja podmiotowa i przedmiotowa
 • odbiorca końcowy i grupa odbiorców jako beneficjenci systemu białych certyfikatów

4. Przetarg efektywnościowy – krok po kroku:

 • zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych”, w tym zasady przygotowania i przeprowadzenia przetargu
 • wymagane dokumenty
 • wzór deklaracji przetargowej
 • zasady przygotowania i przystąpienia do przetargu
 • z czym do przetargu – czyli rodzaje kwalifikowanych przedsięwzięć „energooszczędnych”

5. Model wsparcia – ile białych certyfikatów:

 • warunki uzyskania białego certyfikatu
 • ile można uzyskać
 • wartość białego certyfikatu
 • „rodzaje” białych certyfikatów
 • prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów
 • obrót białymi certyfikatami

6. Rozliczenie obowiązku – podmioty zobowiązane do zakupu białych certyfikatów oraz system kar pieniężnych

DYSKUSJA PRZEWIDYWANA PRZY KAŻDYM BLOKU TEMATYCZNYM

7. Możliwości prawne zmniejszenia obowiązków nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne. Cywilno-prawne rozwiązania w relacji dostawca energii – duży odbiorca
8. Zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej i ich weryfikacja w świetle obowiązującego rozporządzenia
9. Możliwości uzyskania dofinansowania w celu poprawy efektywności energetycznej

PRELEGENCI

DR ZDZISŁAW MURAS

Dr nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011 r.) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005 r.).


DOMINIK STRZAŁKOWSKI

Senior Associate, radca prawny, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
Specjalizuje się w prawnych aspektach regulowanej działalności gospodarczej, w szczególności energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii) oraz instytucji finansowych. Doradza spółkom z sektora energetycznego w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A), prawa energetycznego, prawa konkurencji, prawa finansowego, inwestycji typu greenfield, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


JACEK MSZYCA

Rzeczoznawca w Branży Ochrony Środowiska i Energetyki oraz Weryfikator procesów kogeneracji, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Inżynieria Środowiska i Energetyka Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Master of Business Administration Uniwersytetu Central Lancashire z Preston i Lubelskiej Szkoły Biznesu, a także studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego: „Audyting energetyczny w przemyśle” oraz „Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków” na Politechnice Śląskie w Gliwicach. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Z zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej, związany od 1996r. Autor kilkuset audytów energetycznych oraz opracowań i analiz zakresu kogeneracji i efektywności energetycznej przedsięwzięć modernizacyjnych.
Zdobył doświadczenie w pracy zawodowej w przemyśle chemicznym oraz energetyce zawodowej. Od 2007 działa TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w obszarze świadectw pochodzenia energii, w tym świadectw pochodzenia z kogeneracji.


cena:
690 zł + VAT przy zgłoszeniu do 15 lutego 2013 r.
890 zł + VAT przy zgłoszeniu po 15 lutego 2013 r.

RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

data i miejsce:
27 lutego 2013 r.
Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, WARSZAWA


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warsztatów prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93
e-mail: biuro@progressgroup.pl
http://www.progressgroup.pl/content/view/253/1/

 

 

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
 • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
 • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).