Patronat KnowMore.pl: Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu, 21 listopada 2013, Warszawa

Michał Toczyski | Warto wiedzieć więcej

Zapraszamy do udziału w VII edycji specjalistycznego warsztatu związanego z tematyką nowych systemów wsparcia: „Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu. Pierwsze doświadczenia praktyczne”, które odbędą się 21 listopada 2013 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Warsztaty zostaną poprowadzone przez Dr Zdzisława Murasa i Marka Zawiskę.

Zespół CBE Polska od początku 2011 roku, z zakresu certyfikatów energetycznych przeszkolił już blisko tysiąc specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych oraz sektora przemysłowego, firm doradczych i kancelarii prawnych.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Identyfikacja, zakres obowiązku oraz wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe poszczególnych przedsiębiorstw
 • Wykaz i rodzaje podmiotów oraz przedsięwzięć, które nie są zobligowane ale mogą skorzystać z nowego systemu białych certyfikatów
 • Informacje na temat konkurencyjności stosowania różnych energooszczędnych technologii, co pozwoli zwiększyć szanse na wygraną oraz uzyskać maksymalną premię, w stosunku do poniesionych nakładów
 • Procedury przetargowe
 • Spostrzeżenia praktyczne - najczęstsze przyczyny odrzucenia ofert
 • System przepływu oraz wydawania białych certyfikatów - kiedy Prezes URE wydaje świadectwo efektywności i kiedy może odmówić
 • System wydawania BC dla przedsięwzięć niezrealizowanych
 • Rola audytu oraz audytora w procesie pozyskiwania certyfikatów
 • Co powinien zawierać audyt efektywności
 • Kto może sporządzić audyt efektywności? - specyficzne wymogi względem audytorów
 • Rozliczanie obowiązku i system kar
 • Obligatoryjność kar
 • Podstawy wymierzania kary

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane lub zobligowane pozyskaniem białych certyfikatów, w szczególności:

 • Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym
 • Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie
 • Podmioty z sektora nieruchomości, szkoły, szpitale, centra handlowe, firmy produkcyjne i usługowe
 • Przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie
 • Podmioty, które zrealizowały następujące rodzaje przedsięwzięć: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków; modernizację: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; odzysk energii w procesach przemysłowych; ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach
 • Podmioty, które stosują do ogrzewania lub chłodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (wytwarzanej we własnych instalacjach lub pochodzącej z sieci)

Szczegółowy program wydarzenia, a także dodatkowe informacje związane z wydarzeniem, można znaleźć pod adresem: http://cbepolska.pl/pl/biale-certyfikaty-w-swietle-rostrzygniecia-przetargu.html

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
 • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
 • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
 • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
 • Use to create page breaks.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Przepisz cyfry i litery z obrazka. Stanowi to zabezpieczenie przed spamem. Jeśli znaki są nieczytelne, kliknij ikonę odświeżenia obrazka (dwie strzałki nad ikoną głośnika).