Użytkownicy, których hobby jest: web2.0

Portret użytkownika Szymon Kamiński
Grupa Mentora - współtworca