Społeczeństwo

Jesteśmy marionetkami w rękach telewizji.

Zobacz video
Jest to klasyczny przykład manipulacji opinią publiczną z wykorzystaniem zaawansowanych technik perswazji.