Scorise Capital

Osoba kontaktowa: 
Michał Toczyski
Wiadomość e-mail: 
Telefon: 
693909585
Adres siedziby: 
Domaniewska 47/10
Kod pocztowy: 
02-672
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie

Jeżeli prowadzisz poszukiwania inwestora lub alternatywnych narzędzi finansowania dla swojej firmy, zgłoś się do Scorise Capital. Jest to organizacja jednocząca inwestorów takich jak aniołowie biznesu, fundusze venture capital czy private equity. Dzięki wsparciom kapitałowym powstających firm odbywa się objęcie akcji lub udziałów. Zabieg ten eliminuje wprowadzanie środków finansowych do firmy w postaci pożyczki. Anioły biznesu zawsze lokują swoje własne fundusze w kontraście do venture capital, które rozporządzają środkami innych kapitałodawców.

Firma Scorise Capital lokuje w dochodowo zapowiadające się spółki już istniejące na rynku. Są to przedsiębiorstwa, które już wykazały się pewnym modelem biznesowym oraz determinacją prowadzącą do osiągania sukcesów. sprawne sposoby inwestycyjne umożliwiają firmom wzrostu wartości rynkowej oraz pozycji na arenie międzynarodowej. To nastawienie na cel jest gwarancją długotrwałego powodzenia.