Marketing Relacji

Wiadomość e-mail: 
Telefon: 
+48 22 55 00 915
Adres siedziby: 
Mangalia 4 lok. 206
Kod pocztowy: 
02-758
Miejscowość: 
Warszawa
Województwo: 
mazowieckie

Efektywny marketing w firmie często zależy od rzetelnej wiedzy i zdolności jej zastosowania. Firma Marketing Relacji upraszcza dostęp do takich wiadomości przez tworzenie, aktualizację, rozbudowę i sprzedaż baz danych B2B i B2C oraz zarządzanie komunikacją bezpośrednią.

W ofercie baz danych odnajdują się bazy biznesowe oraz konsumenckie bazy danych klientów. Narzędzie to w wygodny sposób pozwala dotrzeć do potencjalnych konsumentów włączając indywidualne kryteria doboru rekordów.

Innym sposobem zwiększania skuteczności akcji promocyjnych jest komunikacja bezpośrednia opierająca się na działaniach w Internecie oraz w terenie. Wyróżnić tu można mailing reklamowy inaczej zwany e-mailingiem marketingowym. Jest to najprostszy kanał komunikacji oparty o bazy danych posiłkujący się Internetem oraz masową promocją. Podobnym zabiegiem jest direct mailing, również będący kanałem reklamy, jednak dociera do odbiorcy najczęściej poprzez pocztę tradycyjną. Każda kampania mailingowa i newsletterowa potrzebuje wykorzystania odpowiedniej funkcjonalności, którą zapewnia MarketingRelacji.com - grupa pomysłowych osób z pionierską wiedzą i znajomością tematu.